• جهت تعیین وقت مشاوره و یا انجام آزمایشات شنوایی سنجی با شماره های زیر تماس بگیرید .
  • 88766331-6 - 021-88507066 tell haeder

banner08

ارزیابی شنوایی بزرگسالان

kh04آزمونهای رایج شنوایی افراد بزرگسال، شامل انجام مجموعه آزمون های ادیومتری تون خالص (PTA) و تمپانومتری (بررسی وضعیت گوش میانی و پرده گوش) می باشد.  همچنین ازمایش SRT و SDS

 برای بررسی استانه دریافت گفتار فرد و میزان درک کلمات انجام میشود.