آیا راهی برای ارزیابی خودمان وجود دارد که بفهمیم مبتلا به کم شنوایی هستیم یا خیر؟

چاپ

میتوانید با پاسخگویی به سوالت زیر خودارزیابی شنوایی داشته باشید :

در صورتی که پاسخ شما به بیشتر از سه سوال از سوالات بالا مثبت است مشاوره با متخصصین شنوایی شناسی را به شما توصیه می کنیم.