• جهت تعیین وقت مشاوره و یا انجام آزمایشات شنوایی سنجی با شماره های زیر تماس بگیرید .
  • 88766331-6 - 021-88507066 tell haeder

banner04

مراحل تجویز و تنظیم سمعک

s01فرآیند انتخاب، تنظیم و تایید سمعک برای بزرگسالان معمولا نیاز به دو تا چهار جلسه دارد و گاهی این زملن بر حسب میزان تطابق و عادت پدیری بیمار با سمعک و سطح توقعات وی میتواند کوتاهتر یا طولانی تر نیز باشد.

در اولین جلسه شامل ارزیابی جامع شنوایی بیمار، مشاوره تخصصی سمعک و ارزیابی انگیزه فرد برای دریافت سمعک  می باشد، اگر بیمار مشتاق به بهتر شنیدن و تمایل به گذاشتن سمعک نشان دهد در همان جلسه قالبگیری و انتخاب نوع سمعک و سفارش انجام خواهد گرفت.( در غیراینصورت پس از ارائه مشاوره کامل به بیمار فرصت داده خواهد شد تا تصمیم گیری کرده و مجدد مراجعه نماید تا بهترین انتخاب با رضایت بیمار صورت گیرد.)

در جلسه بعد سمعک روی گوش بیمار تنظیم شده و با بیمار صحبت میکنیم ودرصورتیکه فرد از این تنظیم و فیتینگ اولیه رضایت داشت، نکات مربوط به نگهداری و نظافت سمعک و نحوه استفاده از آن برای کاربر و همراه وی توضیح داده میشود.

رضایت بسیاری از بیماران با همین تنظیم اولیه کسب میشود و معمولا مراجعات بعدی صرفا جهت چکاپهای ۶ماهه و دریافت باتریست؛ اما عده ای از افراد هم با قرارگیری در محیطهای مختلف نیاز به تنظیمات بیشتر و مراجعه مجدد را حس میکنند و تنظیمات دقیقتر و ماناسب با تجربه و نیاز کاربر در جلسات بعد انجام میشود؛ تا زمانیکه بیمار به سطح نهایی رضایت از سمعک دست یابد.

اما معمولا در مورد بیمارانی که تا کنون تجربه استفاده از سمعک را نداشته اند، بهتر است فرصت تطابق و عادت پذیری با سمعک را ۳۰ روز تعیین نماییم تا فرد زمان کافی برای طی مرحله آداپتیشن و کنار امدن با سمعک را داشته باشد و بهتر بتواند در مورد میزان رضایت و راحتی با سمعک قضاوت نماید. البته زمان تطابق با سمعک جدید برای برخی بیماران یک هفته و برخی هم تا دوماه طول میکشد، که این زمان بعلت تفاوت ویژگیهای فردی( سن فرد، تیپ شخصیتی…) ، سابقه استفاده از سمعک، نوع تکنولوژی سمعک و یک گوشی یا دوگوشی بودن و … متغیر است.