گارانتی و خدمات پس از فروش سمعک

چاپ

c02امروزه تمامی کمپانی های مطرح و معتبر در زمینه سمعک،  قطعات اصلی سمعک برند خود که شامل رسیور، میکروفن و آمپلی فایر است به مدت دویا سه سال گارانتی می کنند.بر روی هر جعبه سمعک یک کارت گارانتی وجود دارد که حاوی مشخصات

  سمعک مثل مدل و شماره سریال است که بر روی آن تاریخ و مدت زمان گارانتی ذکر شده است؛ کلینیک نیک شنوا نیز خدمات مرتبط با سمعک که نیاز به ارسال سمعک به شرکت مربوطه  نباشد را مادام العمر به شما ارائه میدهد.