• جهت تعیین وقت مشاوره و یا انجام آزمایشات شنوایی سنجی با شماره های زیر تماس بگیرید .
  • 88766331-6 - 021-88507066 tell haeder

banner04

تجویز سمعک در کودکان

241748شنوایی شناس با توجه به پاسخ کودک در ازمون های رفتاری و نتایج ازمون های غیر رفتاری اقدام به تجویز سمعک برای کودکان می کند. به علت عدم همکاری، سنجیدن میزان کارایی سمعک کودکان کاری مشکل است.

به همین دلیل باید در طی دوره زمانی وضعیت شنوایی و کارایی سمعک چک شود.

انتخاب سمعک مناسب برای کودکان

تجویز سمعک کودکان به عوامل متعددی از جمله سن و میزان کم شنوایی بستگی دارد.

سن کودک در تجویز مهم می باشد.  تجویز سمعک داخل گوشی برای کودکان محدودیت هایی دارد. در کودکان با سن کم  سمعک های پشت گوشی تجویز میشود. علت استفاده از سمعک پشت گوشی را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • رشد مجرای گوش کودکان در طول سال ادامه دارد و در صورت تجویز سمعک داخل گوشی به مرور زمان نیاز به تعویض سمعک می باشد علاوه براین اناتومی گوش کودک به گونه ایست که امکان گرفتن قالب درون گوشی سخت می باشد و بعلت مجرای گوش باریک تر و ظریفتر امکان قرار دادن قطعات بصورت فشرده درون پوسته سمعک داخل گوشی بسیار سخت میباشد.
  •  حالی که سمعک داخل گوشی در پوشش دادن کم شنوایی ها محدودیت دارد.

عواملی که باید در تجویز سمعک کودکان در نظر گرفت:

  • سن کودک
  • همکاری خانواده
  • میران کم شنوایی
  • سن شروع کم شنوایی
  • میزان همکاری کودک