• جهت تعیین وقت مشاوره و یا انجام آزمایشات شنوایی سنجی با شماره های زیر تماس بگیرید .
  • 88766331-6 - 021-88507066 tell haeder

banner08

ارزیابی شنوایی کودکان

241748ارزیابی شنوایی خردسالان و کودکان زیر ۷سال قبل از هرگونه محیط و تجهیزات خاص و پیشرفته نیاز به ادیولوژیست مسلط به کار در حوزه کودک و توانایی برقراری ارتباط و جلب اعتماد کودک را دارد.

در بررسی شنوایی کودکان ۳تا ۷ساله ابتدا باید صبور بود و با لبخند و رفتارهای بازیگونه کودک را جذب کرد و سپس سعی در کسب پاسخ صحیح شنوایی منطبق با استانداردهای سن کودک نمود. کسب پاسخ صحیح و جذب کودکان این سن در کلینیک گاهی مشکل است اما کمی مهارت میخواهد و اندکی صبوری که کودک احساس ترس نکند و در آن محیط راحت باشد.

آزمونهای رفتاری شنوایی اگر در شرایط صحیح انجام شود برای تعیین استانه شنوایی این کودکان بسیار قابل اعتماد است . در این سن بشرط همکاری کودک میتوان از او خواست بمحض شنیدن صدا یک لگو داخل سبد مقابلش بیندازد. برای کودکان ۳ تا ۵ ساله میتوان از مادر کودک درخواست کرد که همراه کودک در اتاق ارزیابی  قرار گیرد.

همچنین ازمون تمپانومتری ازمایشیست که برای  پایش عفونت گوش کودکان بسیار درخواست میشود.